Články  |  Videa  |  Ke stažení  |  O nás  |  Kontakty  |  Zeptejte se  |  Návody  |  Výrobci
+420 800 888 909  |  info@eureko.cz  |  po-pá: 8 - 16  |  CZK EUR
V košíku právě máte:

 ks -  Kč  skladem

Mikasept A, rozprašovač, 120 ml

Mikasept A, rozprašovač, 120 ml
Obj. číslo: MI300029
Výrobce: Mika


Dostupnost: Skladem
Termín doručení: 21. 1. 2020
Počet věrnostních bodů: 48
Zeptejte se
Zeptejte se
Daniel Křížek
Produktový specialista
+420 725 907 666
krizek@eureko.cz

Položit rychlý dotaz  

48  40 Kč bez DPH

Doprava zdarma
Při nákupu nad 1390 Kč
platíme dopravy po ČR my

Základní informace

Místo použití: ruce, pokožka
Objem: 120 ml
Typ: dezinfekční rozprašovače
Minimální trvanlivost: 24 měsíců od data výroby
 
Tekutý alkoholový dezinfekční prostředek určený k hygienické dezinfekci rukou a k dezinfekci pokožky.

Charakteristika produktu

 • rychlý a dlouhodobý účinek, rychle usychá
 • dezinfikuje, čistí a zároveň odmašťuje
 • účinný na MSRA
 • k okamžitému použití – neředí se, před použitím elektrických přístrojů musí být pokožka dokonale suchá

Kde používat Mikasept A

 • zdravotnictví, soukromé praxe
 • operační sály, ambulance, lůžková oddělení
 • stravovací provozy, jídelny, oblast potravinářství
 • laboratoře, farmaceutický, kosmetický průmysl
 • veterinární lékařství, zemědělství – ošetření povrchových ran zvířat
 • dezinfekce rukou, pokožky před zákrokem, před injekčními vpichy
Spektrum účinnosti: A, B, T, M, V, MRSA

Jak používat Mikasept A

 • Pro hygienickou dezinfekci vtíráme 2 x 3 ml Mikasept A 2 x 30 sekund.
 • Pro chirurgickou dezinfekci před výkonem naneseme na ruce, umyté dezinfekčním mýdlem a osušené, 2 x 3 ml Mikasept A a vtíráme 2 x 2,5 minuty.
 • K nanesení dezinfekce použijeme dostatečně smočený tampon, dávkovač nebo jej aplikujeme postřikem – použijeme balení s rozprašovačem.
 • Narušenou pokožku a pokožku před aplikací injekcí dezinfikujeme dokonalým smočením navlhčeným tamponem, případně rovněž postřikem, a necháme zaschnout.
 • Před použitím elektrických přístrojů musí být pokožka dokonale suchá!

Skladování

Výrobky se skladují v běžných krytých čistých skladech, chráněných před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním balení těsně uzavřeném, v temnu při teplotě 5–25 °C. Neskladujte v blízkosti topných těles. Při nedodržení skladovacích podmínek může dojít ke snížení účinnosti přípravku. Skladujte na dobře větraném místě, mimo dosah oxidantů a zdrojů tepla a zapálení. Obal je možné po vypláchnutí odhodit do tříděného odpadu. Větší množství přípravku je nutno předat k likvidaci specializované firmě s oprávněním k této činnosti. Absorpční materiál, použitý pro sanaci, je nutné likvidovat rovněž jako nebezpečný odpad. Odpadní proplachové vody je po zředění uvedeném výrobcem možné vypouštět přímo do vodotečí.

Pokyny pro zacházení s velkým množstvím Mikasept A

 • Zabraňte kontaktu s očima, nadměrnému kontaktu velkého množství s pokožkou, dbejte na dobré větrání.
 • Při práci s velkým množstvím koncentrátu používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, ochranné rukavice, popřípadě ochranné brýle a obličejový štít).
 • Při překročení NPK-P je třeba používat vhodnou ochranu dýchacích cest.
 • Při práci s Mikasept A nejezte, nepijte a nekuřte a nezacházejte s otevřeným ohněm.
 • Po práci je třeba umýt ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřit ochranným krémem.
 • Nádoby s přípravkem udržujte dobře uzavřené.
 • Přípravek je určen k profesionálnímu použití.

Upozornění

 • Vysoce hořlavý.
 • Dráždí oči.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou.
 • Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení.
 • Zamezte styku s pokožkou a očima.

Návody

Vážení zákazníci,
neustále se snažíme vylepšovat naše služby a to i díky novým poznatkům a reakcím z praxe. A proto se naše návody průběžně aktualizují.
U vybraných kategorií posíláme s návodem i bezpečnostní list.

Pro požadovaný návod konkrétního produktu nás neváhejte kdykoliv kontaktovat na info@eureko.cz
V mailové žádosti prosíme o uvedení vašeho telefonního kontaktu, který využijeme jen v případě nejasností.  Návod - Mikasept A, rozprašovač, 120 ml