CZK EUR 800 888 909 info@eureko.cz po-pá: 8-16
Články  |  Videa  |  Ke stažení  |  O nás  |  Kontakty  |  Zeptejte se  |  Návody  |  Výrobci
+420 800 888 909  |  info@eureko.cz  |  po-pá: 8 - 16  |  CZK EUR
V košíku právě máte:

 ks -  Kč  skladem

Napřímení trupu s otáčením (extenze s rotací) v lehu na zádech

Výchozí pozice

Leh na zádech, trup ohnutý a otočený doprava (flexe s rotací), dolní končetiny pokrčeny v kolenních i kyčelních kloubech, chodidla na zemi.

Navinutí posilovací gumy Sanctband

Sanctband je fixován ovinutím kolem rukou a je upevněn za pomoci externí fixace na pravé straně před tělem ve výši hlavy. Posilovací guma Sanctband vykonává tah směrem vpřed, nahoru a doprava, provádí tak ohnutí trupu a otočení doprava (obr. 100).
 
přitahování se proti odporu posilovací gumy) cvik s posilovací gumou na zpevnění břišních svalů
Obrázek 100 Obrázek 101

Provedení cviku s posilovací gumou

a) metoda koncentrické kontrakce: z výchozí pozice se napřimujte (pokládejte se na záda) se současným otáčením trupu doleva proti odporu Sanctbandu (obr. 101);

b) metoda excentrické kontrakce: z napřímení se a otočení trupu doleva brzděte tah Sanctbandu, který trup vrací do polohy v předklonu a otočení trupu doprava, v celém průběhu pohybu, tj. z napřímení a otočení trupu doleva do předklonu s otočením trupu doprava;

c) metoda izometrické kontrakce: v mírném předklonu a otočení trupu doprava zatáhněte za cvičební gumu Sanctband tak, jako byste chtěli provést napřímení a otočení trupu doleva, sílu vyvíjejte výhradně svaly trupu, horní končetiny nemění svou pozici, pohyb trupem však neprovádějte a v dosaženém napětí několik sekund setrvejte, poté tah povolte.

Účinek cviku

Posílení svalů, které napřimují trup a otáčejí (rotují) jej doleva.

Chyby a upozornění

Pohyb musí být proveden plynule, bez švihu.

Poznámka: Pro posílení svalů, které napřimují a otáčejí trup doprava, se Sanctband navíjí shodným způsobem, jak je popsáno, pouze s tím rozdílem, že externí fixace se provede vlevo, při provedení cviku se potom rotace provádí doprava.

Ukažte mi posilovací gumy

Související produkty