CZK EUR 800 888 909 info@eureko.cz po-pá: 8-16
Články  |  Videa  |  Ke stažení  |  O nás  |  Kontakty  |  Zeptejte se  |  Návody  |  Výrobci
+420 800 888 909  |  info@eureko.cz  |  po-pá: 8 - 16  |  CZK EUR
V košíku právě máte:

 ks -  Kč  skladem

Napřímení trupu s otáčením (extenze s rotací) v sedu

Výchozí pozice

Sed, trup mírně předkloněn a otočen k levé straně.

Navinutí posilovací gumy Sanctband

Sanctband je položen na zemi pod levým chodidlem, oba pruhy jsou vedeny vzhůru a jsou fixovány za lehkého tahu ovinutím kolem obou rukou. Posilovací guma Sanctband vykonává tah směrem dolů a doleva, provádí tak ohnutí trupu a otočení vlevo (obr. 102).
 
využití židle při cvičení s posilovací gumou posílení svalů, které napřimují trup a otáčejí jej doprava
Obrázek 102 Obrázek 103

Provedení cviku s posilovací gumou

a) metoda koncentrické kontrakce: z výchozí pozice se napřimujte se současným otáčením trupu doprava proti odporu Sanctbandu a za současného vzpažování obou horních končetin (obr. 103);

b) metoda excentrické kontrakce: z napřímení se a otočení trupu doprava se vzpaženými horními končetinami brzděte tah cvičební gumy Sanctband, která trup vrací do polohy v předklonu a otočení trupu doleva, v celém průběhu pohybu, tj. z napřímení a otočení trupu doprava do předklonu s otočením trupu doleva;

c) metoda izometrické kontrakce: v mírném předklonu a otočení trupu doleva zatáhněte za Sanctband tak, jako byste chtěli provést napřímení a otočení trupu doprava, sílu vyvíjejte výhradně svaly trupu, horní končetiny nemění svou pozici, pohyb trupem však neprovádějte a v dosaženém napětí několik sekund setrvejte, poté tah povolte.

Účinek cviku

Posílení svalů, které napřimují trup a otáčejí (rotují) jej doprava.

Chyby a upozornění

Pohyb musí být proveden plynule, bez švihu.

Poznámka: Pro posílení svalů, které napřimují a otáčejí trup doleva, se Sanctband fixuje shodným způsobem, jak je popsáno, ale pod pravou nohou, při provedení cviku se potom rotace provádí doleva z výchozí pozice.

Ukažte mi posilovací gumy

Související produkty