CZK EUR 800 888 909 info@eureko.cz po-pá: 8-16
Články  |  Videa  |  Ke stažení  |  O nás  |  Kontakty  |  Zeptejte se  |  Návody  |  Výrobci
+420 800 888 909  |  info@eureko.cz  |  po-pá: 8 - 16  |  CZK EUR
V košíku právě máte:

 ks -  Kč  skladem

Ohnutí trupu s otáčením (flexe s rotací) v sedu na zemi

Výchozí pozice

Vzpřímený sed na zemi, dolní končetiny mírně roznoženy, ohnuty v kolenních a kyčelních kloubech, chodidla směřují k zemi.

Navinutí posilovací gumy Sanctband (pro flexi s rotací doprava)

Sanctband fixujte nad hlavou více vlevo, uchopte jeho konce oběma rukama nebo je kolem rukou oviňte, horní končetiny udržujte ve stále stejné pozici v mírném ohnutí. Posilovací guma Sanctband vykonává tah směrem vzhůru a šikmo vzad doleva (provádí záklon trupu s rotací doleva) (obr. 94).
 
posilování s posilovací gumou vsedě posilování břišních svalů s cvičební gumou
Obrázek 94 Obrázek 95

Provedení cviku s posilovací gumou

a) metoda koncentrické kontrakce: ze sedu předklánějte a otáčejte trup doprava proti odporu Sanctbandu, síla vychází výhradně z břišních svalů a pohyb se odehrává pouze v páteři (obr. 95);

b) metoda excentrické kontrakce: v sedu z předklonu a rotace trupu doprava pomalu brzděte tah Sanctbandu, který trup napřimuje, zaklání a otáčí doleva, v celém průběhu pohybu, tj. z předklonu a rotace doprava do záklonu a rotace doleva;

c) metoda izometrické kontrakce: zatáhněte za posilovací gumu tak, jako byste chtěli provést předklon a rotaci doprava, sílu vyvíjejte výhradně břišními svaly, horní končetiny nemění svou pozici, pohyb trupem však neprovádějte a v dosaženém napětí několik sekund setrvejte a poté tah povolte.

Účinek cviku

Posílení svalů, které předklánějí trup a rotují jej doprava.

Chyby a upozornění

Pohyb musí být proveden plynule, bez švihu.

Poznámka: Pro posílení svalů, které předklánějí a otáčejí trup doleva, se Sanctband fixuje shodným způsobem, jak je popsáno, ale více vpravo, při provedení cviku se potom rotace provádí doleva.

Ukažte mi posilovací gumy

Související produkty