Články  |  Videa  |  Ke stažení  |  O nás  |  Kontakty  |  Zeptejte se  |  Návody  |  Výrobci
+420 800 888 909  |  info@eureko.cz  |  po-pá: 8 - 16  |  CZK EUR
V košíku právě máte:

 ks -  Kč  skladem

Ohnutí trupu s otáčením (flexe s rotací) z lehu na zádech

Výchozí pozice

Leh za zádech, dolní končetiny mírně roznoženy, ohnuty v kolenních a kyčelních kloubech, chodidla směřují k zemi.

Navinutí posilovací gumy Sanctband (pro flexi s rotací doprava)

Sanctband fixujte za hlavou ve výši cca 50 cm nad zemí, více vlevo, uchopte jeho konce oběma rukama nebo je kolem rukou oviňte, horní končetiny udržujte ve stále stejné pozici v mírném ohnutí. Posilovací guma Sanctband vykonává tah směrem vzad, lehce šikmo doleva, provádí tak narovnání trupu s mírnou tendencí doleva (obr. 96).
 
zafixování posilovací gumy ext. pomůckou při lehu Otáčení trupu vleže proti odporu posilovací gumy
Obrázek 96 Obrázek 97
 

Provedení cviku s posilovací gumou

a) metoda koncentrické kontrakce: z lehu se „zvedejte do sedu“ se současným otáčením trupu doprava tak, že se zvedáte postupně „kulatým“ způsobem provedení pohybu, přičemž se od podložky odvíjí jeden obratel po druhém, pohyb ukončete v okamžiku, než se začne zvedat od podložky pánev (obr. 97);

b) metoda excentrické kontrakce: z předklonu a otočení trupu doprava brzděte tah posilovací gumy Sanctband, která trup vrací do polohy v lehu, v celém průběhu pohybu, tj. z předklonu a otočení trupu doprava do položení se na podložku;

c) metoda izometrické kontrakce: v lehu zatáhněte za Sanctband tak, jako byste chtěli provést předklon a rotaci doprava, sílu vyvíjejte výhradně břišními svaly, horní končetiny nemění svou pozici, pohyb trupem však neprovádějte a v dosaženém napětí několik sekund setrvejte a poté tah povolte.

Účinek cviku

Posílení svalů, které předklánějí trup a rotují jej doprava.

Chyby a upozornění

Pohyb musí být proveden plynule, bez švihu a souhybu pánve. Cvik je prováděn hlavně aktivitou břišních svalů. Po celou dobu cviku se nesmí měnit pozice horních končetin.

Poznámka: Pro posílení svalů, které předklánějí a otáčejí trup doleva, se Sanctband fixuje shodným způsobem, jak je popsáno, ale více vpravo, při provedení cviku se potom rotace provádí doleva.

Ukažte mi posilovací gumy

Související produkty