CZK EUR 800 888 909 info@eureko.cz po-pá: 8-16
Články  |  Videa  |  Ke stažení  |  O nás  |  Kontakty  |  Zeptejte se  |  Návody  |  Výrobci
+420 800 888 909  |  info@eureko.cz  |  po-pá: 8 - 16  |  CZK EUR
V košíku právě máte:

 ks -  Kč  skladem

Napřímení trupu s otáčením (extenze s rotací) ve stoji

Výchozí pozice

Stoj, mírné rozkročení, trup mírně předkloněn a otočen k levé straně.

Navinutí posilovací gumy Sanctband

Sanctband je položen na zemi pod levým chodidlem, oba pruhy jsou vedeny vzhůru a jsou fixovány za lehkého tahu ovinutím kolem obou rukou. Posilovací guma Sanctband vykonává tah směrem dolů a doleva, provádí tak ohnutí trupu a otočení vlevo (obr. 98).
 
využití posilovací gumy pro zpevnění trupu protáhnutí trupu s pomocí posilovací gumy
Obrázek 98 Obrázek 99

Provedení cviku s posilovací gumou

a) metoda koncentrické kontrakce: z výchozí pozice se napřimujte se současným otáčením trupu doprava proti odporu Sanctbandu a vzpažujte obě horní končetiny (obr. 99);

b) metoda excentrické kontrakce: z napřímení se a otočení trupu doprava se vzpaženými horními končetinami brzděte tah Sanctbandu, který trup vrací do polohy v předklonu a otočení trupu doleva, v celém průběhu pohybu, tj. z napřímení a otočení trupu doprava do předklonu s otočením trupu doleva;

c) metoda izometrické kontrakce: v mírném předklonu a otočení trupu doleva zatáhněte za posilovací gumu Sanctband tak, jako byste chtěli provést napřímení a otočení trupu doprava, sílu vyvíjejte výhradně svaly trupu, horní končetiny nemění svou pozici, pohyb trupem však neprovádějte a v dosaženém napětí několik sekund setrvejte, poté tah povolte.

Účinek cviku

Posílení svalů, které napřimují trup a rotují jej doprava.

Chyby a upozornění

Pohyb musí být proveden plynule, bez švihu.

Poznámka: Pro posílení svalů, které napřimují a otáčejí trup doleva, se Sanctband fixuje shodným způsobem, jak je popsáno, ale pod pravým chodidlem, při provedení.

Ukažte mi posilovací gumy

Související produkty