CZK EUR 800 888 909 info@eureko.cz po-pá: 8-16
Články  |  Videa  |  Ke stažení  |  O nás  |  Kontakty  |  Zeptejte se  |  Návody  |  Výrobci
+420 800 888 909  |  info@eureko.cz  |  po-pá: 8 - 16  |  CZK EUR
V košíku právě máte:

 ks -  Kč  skladem

Odtažení v ramenou s ohnutým loketním kloubem ve stoji

Výchozí pozice

Vzpřímený stoj, mírné rozkročení, levá horní končetina volně podél těla, pravá horní končetina přitažena k tělu (addukce v ramenním kloubu), ohnutá v 90° v loketním kloubu (flexe v loketním kloubu), předloktí je kolmo k trupu a dlaň směřuje k tělu.

Navinutí posilovací gumy Sanctband

Sanctband oviňte kolem předloktí pravé horní končetiny, veďte jej dolů a zafixujte pod chodidlem pravé dolní končetiny. Cvičební guma vykonává tah směrem dolů a k tělu, provádí tak připažení (addukce v ramenním kloubu) (obr. 136).
 
Cvičení s posilovací gumou ve stoji - odtažení Cvičení s posilovací gumou ve stoji - odtažení 2
Obrázek 136 Obrázek 137

Provedení cviku

a) metoda koncentrické kontrakce: z výchozí pozice upažujte (abdukujte v ramenním kloubu) do cca 90° pozice v ramenním kloubu proti odporu posilovací gumy (obr. 137);

b) metoda excentrické kontrakce: z pozice v upažení cca 90° (abdukce v ramenním kloubu) brzděte tah Sanctbandu, který provádí připažení (addukce v ramenním kloubu), v celém průběhu pohybu, tj. z polohy upažení (abdukce) 90° do připažení (addukce);

c) metoda izometrické kontrakce: zatáhněte za Sanctband tak, jako byste chtěli provést upažení, tj. odtažení (abdukce) v ramenním kloubu, pohyb horní končetinou však neprovádějte a v dosaženém napětí několik sekund setrvejte, poté tah povolte.

Účinek cviku

Posílení svalů, které provádějí upažení, tj. odtažení (abdukce) v ramenním kloubu.

Chyby a upozornění

Pohyb při cviku musí být prováděn pouze v ramenním kloubu, aniž by došlo k pohybu pletence pažního – např. vysunutí směrem vzhůru (elevace pletence pažního). Výchozí pozice musí být zachována po celou dobu cviku, nesmí docházet k pohybu trupu, kde je nutné vyvarovat se především úklonu na stranu necvičící horní končetiny. Rovněž nesmí během cviku docházet ke změně pozice horní končetiny v kloubu loketním.

Ukažte mi posilovací gumy

Související produkty