CZK EUR 800 888 909 info@eureko.cz po-pá: 8-16
Články  |  Videa  |  Ke stažení  |  O nás  |  Kontakty  |  Zeptejte se  |  Návody  |  Výrobci
+420 800 888 909  |  info@eureko.cz  |  po-pá: 8 - 16  |  CZK EUR
V košíku právě máte:

 ks -  Kč  skladem

Otáčení trupu (rotace) v lehu na zádech

Výchozí pozice

Leh na zádech, dolní končetiny ohnuty 90° v kyčelních i kolenních kloubech, horní končetiny upaženy a v plném kontaktu se zemí.

Navinutí posilovací gumy Sanctband

Oviňte Sanctband kolem bérců nad kotníky a za pomoci externí pomůcky jej fixujte ve výši bérců na pravé straně (pro pohyb doleva) (obr. 86).
 
zachycení posilovací gumy za chodidla posilování dolní části trupu posilovací gumou
Obrázek 86 Obrázek 87

Provedení cviku s posilovací gumou

a) metoda koncentrické kontrakce: otáčejte dolní končetiny proti odporu posilovací gumy Sanctband doleva v rozsahu cca 30°, bederní páteř zůstává v kontaktu s podložkou (obr. 87);

b) metoda excentrické kontrakce: z otočení dolních končetin doleva pomalu brzděte tah cvičební gumy Sanctband, která otáčí dolní končetiny doprava, v celém průběhu pohybu, tj. z otočení dolních končetin doleva do otočení doprava;

c) metoda izometrické kontrakce: napněte Sanctband, jako byste chtěli otáčet dolní končetiny doleva, pohyb však neprovádějte a v dosaženém napětí několik sekund setrvejte, poté tah povolte.

Účinek cviku

Posílení svalů, které otáčejí dolní část trupu doleva.

Chyby a upozornění

Pohyb musí být proveden plynule, bez švihu. Po celou dobu cviku musí být celá páteř v kontaktu s podložkou. Pro větší náročnost cviku je možné provádět cvik s nataženými dolními končetinami v kolenních kloubech.

Poznámka: Pro posílení svalů, které otáčejí trup doprava, se Sanctband fixuje shodným způsobem, jak je popsáno, ale na levé straně a pohyb se provádí na stranu pravou.

Ukažte mi posilovací gumy

Související produkty