Články  |  Videa  |  Ke stažení  |  O nás  |  Kontakty  |  Zeptejte se  |  Návody  |  Výrobci
+420 800 888 909  |  info@eureko.cz  |  po-pá: 8 - 16  |  CZK EUR
V košíku právě máte:

 ks -  Kč  skladem

Střídavé ohýbání a natahování loketních kloubů ve stoji

Výchozí pozice

Vzpřímený stoj s výkrokem pravé nebo levé dolní končetiny vpřed, jedna horní končetina ohnuta (flexe) v loketním kloubu, druhá v loketním kloubu natažena (extenze).

Navinutí posilovací gumy Sanctband

Sanctband položte středem na zem a fixujte jej chodidlem „přední“ dolní končetiny. Oba pruhy Sanctbandu veďte vzhůru a za lehkého tahu je oviňte kolem pravé a levé ruky. Posilovací guma vykonává tah směrem dolů a provádí tak natažení (flexe) v loketních kloubech a ohnutí (flexe) v kloubech ramenních.
 
střídavé ohýbání loktů s posilovací gumou střídavé ohýbání loktů s posilovací gumou 2
Obrázek 212 Obrázek 2013

Provedení cviku

a) metoda koncentrické kontrakce: proti odporu Sanctbandu střídejte pohyby pravé a levé horní končetiny tak, že ohýbejte levou horní končetinu v loketním a ramenním kloubu (flexe) za současného natažení pravé horní končetiny v ramenním a loketním kloubu (extenze) (obr. 212) a poté proveďte shodné pohyby na druhostranných končetinách (obr. 213);

b) metoda excentrické kontrakce: pohyby popsané v bodě a) provádějte s „brzděním“;

c) metoda izometrické kontrakce: zatáhněte za cvičební gumu tak, jako byste chtěli provést výše popsané pohyby, pohyb horními končetinami však neprovádějte a v dosaženém napětí několik sekund setrvejte, poté tah povolte.

Účinek cviku

Posílení svalů, které provádějí ohnutí a natažení (flexe a extenze) horních končetin v ramenních a loketních kloubech.

Chyby a upozornění

Pohyb při cviku musí být prováděn pouze v loketních a ramenních kloubech. Výchozí pozice musí být zachována po celou dobu cviku, nesmí docházet k pohybu trupu. Cvik klade zvýšené nároky na koordinační a rovnovážné schopnosti cvičícího.

Ukažte mi posilovací gumy

Související produkty