CZK EUR 800 888 909 info@eureko.cz po-pá: 8-16
Články  |  Videa  |  Ke stažení  |  O nás  |  Kontakty  |  Zeptejte se  |  Návody  |  Výrobci
+420 800 888 909  |  info@eureko.cz  |  po-pá: 8 - 16  |  CZK EUR
V košíku právě máte:

 ks -  Kč  skladem

Vytočení paže dovnitř v upažení ve stoji

Výchozí pozice

Vzpřímený stoj, mírné rozkročení, levá ruka podpírá pravou horní končetinu nad loktem, která je v upažení 90° a vytočení zevně (abdukce a zevní rotace v ramenním kloubu), loketní kloub ohnutý v 90° (flexe), dlaň směřuje vpřed. Cvik je možné provádět také v sedu na židli, v kleku nebo v lehu na zádech.

Navinutí posilovací gumy Sanctband

Oviňte Sanctband kolem pravé ruky, v horizontální rovině jej veďte vzad a za pomoci zevní pomůcky jej ve stejné výši zafixujte. Posilovací guma vykonává tah směrem do vytočení paže v ramenním kloubu zevně (zevní rotace) (obr. 162).
 
využití odporu posilovací gumy při upažení využití odporu posilovací gumy při upažení 2
Obrázek 162 Obrázek 163

Provedení cviku

a) metoda koncentrické kontrakce: vytáčejte paži v ramenním kloubu dovnitř (vnitřní rotace) proti odporu Sanctbandu (obr. 163);

b) metoda excentrické kontrakce: z pozice vytočení paže dovnitř v ramenním kloubu (vnitřní rotace) brzděte tah cvičební gumy, který provádí vytočení paže zevně v ramenním kloubu (zevní rotace), v celém průběhu pohybu, tj. z vytočení paže dovnitř (vnitřní rotace) do vytočení paže zevně (zevní rotace) v ramenním kloubu;

c) metoda izometrické kontrakce: zatáhněte za Sanctband tak, jako byste chtěli vytočit paži dovnitř (vnitřní rotace), pohyb horní končetinou však neprovádějte a v dosaženém napětí několik sekund setrvejte a poté tah povolte.
 

Účinek cviku s posilovací gumou

Posílení svalů, které provádějí vytočení paže dovnitř (vnitřní rotace) v ramenním kloubu při současném upažení (abdukci v ramenním kloubu).
 

Chyby a upozornění

Pohyb při cviku musí být prováděn pouze v ramenním kloubu, aniž by došlo k pohybu pletence pažního – např. zvednutí vzhůru či posun vpřed (elevace či protrakce pletence pažního). Výchozí pozice musí být zachována po celou dobu cviku, nesmí docházet k pohybu trupu, je nutné vyvarovat se především předklánění trupu. Rovněž nesmí během cviku docházet ke změně pozice horní končetiny

Ukažte mi posilovací gumy

Související produkty